Olejový blesk
snadné odstranění olejových stop 

Ohrožení provozu na komunikacích olejovými kalužemi a stopami se nedá běžnými prostředky zcela odstranit. Olejové kaluže ano, ale zbytkový olej, který na povrchu vozovky zůstane, tvoří stále nemalé nebezpečí pro řidiče zvláště při dešťových přeháňkách

Použitím olejového blesku - Ölblitz se olejové stopy dají velice snadno odstranit. Za použití biologického preparátu , který se přimíchá u zařízení HDL přes přívod pěny, zmizí olejová skvrna beze zbytku z povrchu vozovky. Odpadová voda se může nechat stéct do kanalizace bez obav, že by došlo ke kontaminaci čistících zařízení a kanalizačního systému. Každá kapička oleje je obklopena biologickým preparátem a velkou rychlostí rozložena na části vody a kys. uhličitého. Výdaje za tento způsob tvoří cca 0,30Kč za m2, pracné posypy vázacími písky a hmotami olejových skvrn, jejich zametání a recyklace odpadá. Dlouhé použití olejového blesku umožní nemalé úspory v oblastech: požitého materiálu i výdaje za personál.

Olejový blesk je výrazně rentabilní investice pro ochranu uživatelů komunikací i pro životní prostředí.

<<<  zpět na Olejový blesk - strana 1